Au idò A2. Català per a adults

Per centres educatius de Illes Balears.

Llengua catalana i literatura

Format: Paper / català

Material per a l'alumnat

Projecte educatiu: Llengua catalana

Català per adults / Català per adults

Català per a adults

Joves, Adults / A2 (Bàsic)

Autoria: Marta Escartín; Antonina Pujol; Cristina Bernadó

ISBN: 978-84-489-4924-2