Projectes educatius

Batxillerat

Diferents realitats, diferents respostes

Tots els recursos educatius i didàctics per a donar resposta a l'educació en l'etapa del Batxillerat esl torbaràs aquí. Tria el projecte educatiu o els materials que s'adapten a la teva realitat educativa.

Projectes educatius

Batxillerat

Materials per a l'assignatura de Ciències per al món contemporani per a Batxillerat.

Ciències per al món contemporani

Materials per a l'assignatura de Ciències per al món contemporani per a Batxillerat.
Vegeu projecte
Dibuix tècnic

Dibuix tècnic

Materials per a l'assignatura de Dibuix tècnic per a Batxillerat.
Vegeu projecte
Materials per a l'assignatura de Geografia per a Batxillerat.

Geografia

Materials per a l'assignatura de Geografia per a Batxillerat.
Vegeu projecte
Materials per a l'assignatura d'Història del món contemporani per a Batxillerat.

Història del món contemporani

Materials per a l'assignatura d'Història del món contemporani per a Batxillerat.
Vegeu projecte
Materials per a l'assignatura de Lengua castellana per a Batxillerat.

Lengua castellana

Materials per a l'assignatura de Lengua castellana per a Batxillerat.
Vegeu projecte
Materials per a l'assignatura de Llatí per a Batxillerat.

Llatí

Materials per a l'assignatura de Llatí per a Batxillerat.
Vegeu projecte
Materials per a l'assignatura de Llengua catalana per a Batxillerat.

Llengua catalana

Materials per a l'assignatura de Llengua catalana per a Batxillerat.
Vegeu projecte
Materials per a l'assignatura de Matemàtiques per a Batxillerat.

Matemàtiques

Materials per a l'assignatura de Matemàtiques per a Batxillerat.
Vegeu projecte