Projectes educatius

Secundària

Construïm junts

Aquesta és la nostra oferta de projectes educatius per als quatre cursos acadèmics d'Educació Secundària Obligatòria, la ESO: llibres de text, materials educatius, recursos didàctics i quaderns de reforç en suport tradicional i digital per a totes les àrees de coneixement d'aquesta etapa educativa.

Projectes educatius

Secundària

Llengua catalana i Literatura ESO

Llengua catalana

Recursos educatius per a l'assignatura de Llengua catalana de Secundària.
Vegeu projecte
Lengua castellana i Literatura ESO

Lengua castellana

Materials per a l'assignatura de Lengua castellana per a Secundària.
Vegeu projecte
Matemàtiques ESO

Matemàtiques

Maria Gaetana Agnesi i Sophie Germain: projecte educatiu de Matemàtiques per a Secundària.
Vegeu projecte
Biologia i Geologia ESO

Biologia i Geologia

Elizabeth Blakwell i Nettie Stevens: projecte educatiu de Biologia i Geologia per a Secundària.
Vegeu projecte
Cultura Clàssica ESO

Cultura Clàssica

Programa que desenvolupa rigorosament i de manera molt amena el contingut de Cultura clàssica de 3r d'ESO.
Vegeu projecte
Física i Química Secundària

Física i Química

Programa de Física i Química per a Secundària amb activitats competencials que es poden resoldre en el mateix dossier.
Vegeu projecte
Ciències Socials: Geografia i Història ESO

Geografia i Història

Secundària, Geografia i Història, Materials per a l'assignatura, Barcanova Editorial
Vegeu projecte
Educació en valors cívics i ètics. Programa Amparo Poch.

Valors Cívics i Ètics

Programa Amparo Poch que desenvolupa els continguts d'Educació en Valors Cívics i Ètics.
Vegeu projecte
Llatí per a l'ESO

Llatí

Programa Hipàtia d'Alexandria: projecte educatiu de Llatí per a Secundària.
Vegeu projecte
Materials per a l'assignatura de Música per a Secundària.

Música

Materials per a l'assignatura de Música per a Secundària.
Vegeu projecte
Col·lecció de quaderns d'estiu per a Secundària

Quaderns d'estiu

Col·lecció de quaderns d'estiu per al alumnat Secundària.
Vegeu projecte