Avís legal

COPYRIGHT

EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U.

Parc Empresarial 22@, Edifici D
Carrer de Bac de Roda, 64
Planta 1ª Local B
08019 Barcelona (Espanya)

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona

VOLUM: 4339 – LLIBRE: 3673, secc. 2ª – FOLI: 134 – FULL: M–45957

Telèfon: [+34] 932 172 054

C.I.F. nº A-08644122

Reservats tots els drets. Visitar aquest lloc suposa la seva acceptació de la nostra Política de confidencialitat i Condicions d’Utilització.

Les marques i logotips que apareixen en aquest lloc són propietat de EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. o de terceres parts. Està prohibida la utilització d’aquestes Marques sense la prèvia autorització escrita de EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U., o de les terceres parts propietàries de les marques.

CONDICIONS D'ÚS

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. posa a disposició dels seus usuaris en aquest lloc un conjunt d’informacions, catàlegs, arxius i documents, així com diversos serveis l’ús dels quals està subjecte als termes i condicions continguts en aquest document. El fet d’accedir a aquest lloc implica que vostè accepta totes i cada una d’aquestes condicions d’utilització. EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. es reserva el dret de modificar periòdicament aquestes condicions si així ho estima convenient. L’ús que vostè faci d’aquest lloc sempre estarà subjecte a les més recents condicions d’utilització que estiguin incloses al mateix lloc en el moment de la seva utilització. L’ús de qualsevol material o servei contingut en aquest lloc es realitzarà d’acord amb les normes i condicions específiques de cada material o servei, a més de les normes contingudes en aquestes condicions d’utilització. L’incompliment de qualsevol de les condicions d’utilització implica l’acabament immediat de la seva autorització per utilitzar-lo i l’obligació de destruir qualsevol material que hagués estat descarregat o imprès des d’aquest lloc.

DRETS DE PROPIETAT

Els materials i serveis accessibles en aquest lloc estan protegits per copyright, drets d’autor i propietat, i/o per les normes legals que garanteixen la propietat intel·lectual, de manera que qualsevol ús no autoritzat d’aquests materials o serveis pot suposar una violació de tals lleis. Excepte pel que aquí s’indiqui expressament, ni EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. ni els seus proveïdors li garanteixen de manera explícita o implícita cap dret sobre qualsevol patent, copyright, drets de marques o informació de negocis confidencial respecte als materials o serveis.

ÚS DE LA INFORMACIÓ DEL LLOC

Excepte que s’indiqui una altra cosa en un lloc diferent d’aquest lloc, està permès veure, descarregar i imprimir els documents i la informació disponible sempre que es realitzi d’acord amb les següents condicions:

no està permès eliminar el copyright ni cap altre avís sobre la propietat que estigui contingut als documents i informació. Editorial Barcanova S.A. es reserva el dret de revocar en qualsevol moment l’autorització per veure, descarregar i imprimir els documents i la informació disponible en aquest lloc, i l’ús de tals objectes deixarà de ser accessible immediatament.

els drets especificats anteriorment de visualització, impressió i descàrrega dels documents i informació disponible en aquest lloc no són aplicables a la seva maqueta ni disseny. Tots els elements d’aquest lloc estan protegits per les lleis relatives al dret de propietat i no poden ser copiats ni plagiats ni en part ni en la seva totalitat.

GARANTIES I LIMITACIONS

Excepte el que expressament assenyali un acord escrit entre vostè i EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U., o el que no sigui aplicable per llei, tots els materials i serveis d’aquest lloc són facilitats "tal qual", sense garantia de cap tipus, ni explícita ni implícita, incloent, però no limitant, les garanties implícites de comerciabilitat, adequació a finalitats particulars o no incompliment.

De manera il·limitada, EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. no es fa responsable ni facilita cap garantia sobre: (i) que els serveis i productes satisfacin les seves necessitats (ii) que els serveis i materials estiguin disponibles sense interrupció, siguin oportunes, assegurances, o estiguin lliures d’errors (iii) que els resultats que pugui obtenir del seu ús siguin eficaços, exactes i precisos (iv) que la qualitat de tots els productes o serveis obtinguts en aquest lloc sigui la que vostè espera.

Aquest lloc pot contenir errors tècnics o d’un altre tipus, inexactituds o errors tipogràfics. EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. Podrá realitzar en qualsevol moment i sense previ avís canvis als materials o serveis d’aquest lloc, incloent els preus i la descripció dels productes aquí continguts. Els materials i serveis d’aquest lloc poden no estar al dia sense que EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. assumeixi l’obligació de mantenir-los actualitzats.

En cap cas ni EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. ni els seus proveïdors seran responsables davant de vostè o terceres parts per qualsevol deteriorament de qualsevol tipus, directe o indirecte, especial, incidental, o conseqüent, incloent, però no limitant, els danys resultants de la pèrdua de dades o beneficis, independentment de què EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. hauria avisat o no d’aquests riscos en la utilització dels productes o serveis d’aquest lloc, ni en els d’altres companyies que aquí s’esmentin.

La descàrrega de qualsevol material d’aquest lloc es realitza sota la mateixa responsabilitat i risc de l’usuari, de manera que vostè accepta ser l’únic responsable dels danys o pèrdua de dades que puguin produir-se en el seu sistema informàtic com a resultat de la descàrrega o adquisició d’aquests materials.

Aquest lloc conté vincles amb llocs a Internet d’altres companyies que no es troben sota el control de EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. no és responsable dels altres llocs als quals vostè pugui accedir des del lloc www.barcanova.cat. Per això, si vostè decideix visitar tals llocs ho fa sota el seu risc i responsabilitat, sense que EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. assumeixi cap responsabilitat per la seguretat o exactitud de cap informació, dades, opinions, consells o manifestacions d’aquests llocs, ni de la qualitat dels productes o serveis que en tals llocs s’ofereixin. EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. inclou els vincles amb aquests llocs com un servei pràctic, però això no implica de cap manera que EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. garanteixi o accepti responsabilitat alguna en relació amb el contingut o ús de tals llocs.

INFORMACIONS CONFIDENCIALS

Si desitja tenir informació sobre la protecció de la seva informació personal, si us plau visiti la pàgina Política de confidencialitat.

LLEIS I DISPOSICIONS APLICABLES

Aquest lloc de EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. (amb exclusió dels seus vincles) està controlat per EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. la seu del qual està en la direcció Parc Empresarial 22@, Edifici D, Carrer de Bac de Roda, 64, Planta 1ª, Local B, 08019 Barcelona (Espanya), de manera que, pel fet d’accedir al mateix, vostè i EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. acorden que tots els assumptes relacionats amb el seu accés i ús d’aquest lloc siguin regulats per la legislació d’Espanya amb exclusió de qualsevol una altra normativa nacional o internacional. Tots els litigis relatius a les Condicions d’utilització seran jutjats pels tribunals competents de Madrid, Espanya. EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. es reserva el dret d’exercir les accions legals que estimi oportunes. EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. no és responsable de si els continguts del seu lloc www.barcanova.cat són apropiats o estan disponibles per al seu ús en altres llocs, ni que no s’hi pugui accedir en llocs on tals continguts siguin il·legals o hi siguin prohibits. Aquells que accedeixin a aquest lloc des d’aquests llocs ho fan per pròpia iniciativa i només a ells els incumbeix el respecte de les lleis locals.

DRETS DE MARCA

Les marques i logotips que apareixen en aquest lloc són propietat de EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. o de terceres parts. Està prohibida la utilització d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita de EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U., o de les terceres parts propietàries de les marques.