Au idò A2 Català per a adults. Solucionari

Per centres educatius de Illes Balears.

Llengua catalana i literatura

Format: Paper / català

Material per a docents

Projecte educatiu: Llengua catalana

Català per adults / Català per adults

Català per a adults

Joves, Adults / A2 (Bàsic)

Autoria: Cristina Bernadó; Marta Escartín; Antonina Pujol

ISBN: 978-84-489-4925-9