Parlem-ne

Parlem-ne és un manual d'autoaprenentatge de la llengua catalana que parteix de 33 situacions comunicatives habituals: Bon dia i bona hora!, La família, Què t'agradaria fer?, Què dius, ara?, Quin temps farà?...Hi trobareu...- Les principals estructures gramaticals i el lèxic del català bàsic.- Textos funcionals senzills i amens que obren la possibilitat d'exercir la comprensió, l'expressió i l'aprenentatge de l'ús de la llengua.- El contingut adaptat a les noves prescripcions ortogrà-fiques i gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans.S'adreça a...- Persones que volen aprendre a parlar i a escriure la llen-gua catalana.- Alumnes de cursos presencials o digitals (com ara el Parla.cat). - Aquells que practiquen la llengua amb parelles lingüís-tiques o bé simplement s'esforcen per comunicar-se en català amb la gent del carrer.

Per centres educatius de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco.

Llengua catalana i literatura

Format: Paper / català

Material per a l’alumnat

Projecte educatiu: Llengua catalana

Català per adults / Tornaveu

Català per a adults

Joves, Adults / A2 (Bàsic)

Autoria: Josep Rosell; Lluís Homs

ISBN: 978-84-489-4973-0