Prova d'accés a la universitat

Materials per a la
P.A.U.

Quaderns de preparació

La prova d’accés a la universitat és un requisit per a l’estudiantat que té el títol de Batxillerat o equivalent per accedir a la universitat. És anònima i idèntica per a tothom, i garanteix la màxima igualtat d’oportunitats a l’estudiantat que s’hi presenta. En la coordinació de la prova hi participen representants de cadascuna de les universitats públiques catalanes, representants del Departament d’Educació i professorat especialista d’universitats i de Batxillerat.

Descobreix els materials
Prova d'accés a la universitat

Utilitza els següents filtres per a trobar tots els quaderns per a preparar la prova d'accés a la universitat:

           

          Sense resultats