Educació Secundària

Valors cívics i ètics

Programa Amparo Poch

Amparo Poch és un programa que, per mitjà de propostes d’activitats competencials i de situacions d’aprenentatge, pretén afavorir un aprenentatge per a la vida i els reptes de sostenibilitat, inclusió i digitalització que planteja la societat del segle XXI a l’alumnat.

Amparo Poch (Saragossa, 1902 - Tolosa de Llenguadoc, 1968). Gran defensora dels drets de la dona i la igualtat de gènere, aquesta metgessa aragonesa va obrir una clínica mèdica per a dones i nens, «amb horari especial per a obreres», i va facilitar el seu accés a la contracepció.

El programa Amparo Poch desenvolupa els continguts d’Educació en valors cívics i ètics en Secundària d’una manera competencial, compromesa i interdisciplinària que potencia les metodologies actives i la competència digital.

Els llibres d'aquest projecte educatiu inclouen la llicència del projecte digital EduDynamic.

Descobreix els materials
Materials del projecte educatiu per a Valors cívics i ètics d'Educació Secundària

           

          Sense resultats