Educació Primària

Projectes

Aprendre a emprendre

Projectes és un model pedagògic com a tal, ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) o PBL (Problem Based Learning) que va néixer als EUA a finals del segle XIX, de la mà dl pedagog W.H. Kilpatrick, que, alhora, va aplicar alguns mètodes del filòsof J. Dewey que ja exlicava que la base de la seva pedagogia era l'educació per l'acció. 

Els principis fonamentals del treball per projectes són:

Contextualizatció, interdisciplinarietat
Es viu l'experiència en pròpia persona i aquest fet resulta del tot motivador i engrescador per als alumnes. Afavoreix l'ús d'instruments, procediments i continguts propis de diferents matèries. 
Aprendre a aprendre
Desenvolupa habilitats, procediments i estratègies d'aprenentatge que permeten a l'amune adaptar-se a situacions canviants i aprendre en diferents contextos. 
Gestió de informació i sociabilització
Afavoreix la capacitat de seleccionar, organitzar, interpretar i utilitzar la informació per a la construcció de coneixement. Convida a desenvolupar capacitats socials

Cada quadern desenvolupa un projecte concret. Són multidisciplinaris, tot i que aborden, sobretot, temes de medi social i medi natural. Els projectes estan pensats per treballar en paper, sense necessitat d'eines informàtiques. S'acompanyen d'una guia d'aula digital en la qual es pot trobar la metologia i els recursos necessaris per portar a terme els projectes a l'aula. 

Descobreix els materials
Recursos didàctics de Projectes per a Primària

Utilitza els següents filtres per a trobar tots els materials educatius i recursos didàctics per a l'alumnat i per al professorat, que componen aquest projecte educatiu:

       

      Sense resultats