Aprendre a conviure

Autoria: Gemma Filella Guiu

Col·lecció: Pedagogia

Aquesta obra consta de dos elements: d’una banda, aquest manual didàctic sobre el videojoc Happy 8-12 (l’obra impresa que teniu a les mans), i de l’altra, el videojoc mateix (que podeu trobar a l’enllaç www.emotionalgames.com). En concret, es tracta d’un videojoc que té com a objectiu ensenyar a resoldre conflictes entre iguals, tot entrenant les competències emocionals bàsiques: consciència emocional, regulació emocional, autoestima i comunicació assertiva.

Aquest material s’ha elaborat a partir de la recerca duta a terme, durant 15 anys, sobre les competències emocionals (GROP, 1997) i tenint en compte tots els avenços internacionals en neurociència. És una eina que facilita la feina al professorat i als pares, i motiva els nens. Actualment hi ha consens a assenyalar que les agressions dels nens als seus iguals no són degudes tant a un excés de maldat o hostilitat, com a una manca d’habilitats i estratègies per resoldre els problemes socials de manera eficaç. Resoldre conflictes no és fàcil, per bé que cal posar a l’abast dels nens eines perquè puguin aprendre a fer-ho.

Compartiu:

Dades tècniques

Codi comercial: 1467014

ISBN: 978-84-489-3371-5

Preu amb IVA: 14,50 €