EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Els nous llibres digitals Innova

Són llibres digitals optimitzats per ser visualitzats a la Pissarra Digital Interactiva (PDI). Reprodueixen les pàgines dels llibres per als docents o els alumnes, associant-hi els continguts específics en cada cas.

El llibre digital:

  • És descarregable (visualització on-line i off-line).
  • És multisuport. S'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu (smartphone, tauleta o ordinador).
  • Funciona amb els principals sistemes operatius.

Els llibres digitals poden ser integrats en les plataformes més utilitzades en els centres educatius. A més, estan optimitzats per ser visualitzats per mitjà d'un visor propi. Aquest visor funciona amb els principals sistemes operatius: iOS, Android i Windows RT.

Podeu consultar les mostres dels llibres digitals clicant aquí.

Les activitats interactives per a Pissarra Digital Interactiva (PDI) formen part dels materials de suport per al docent. Estan incloses en el llibre digital.

Aquestes activitats, dues per unitat, estan pensades per dur a terme una activitat de grup a l'aula després d'haver treballat un determinat bloc de continguts. Estan clarament identificades en els llibres de l'alumne i en la Guia d'aula del docent.

Les activitats PDI disposen d'una fitxa pedagògica (descarregable en format PDF ) amb una breu explicació: objectius pedagògics, descripció i suggeriments didàctics.

Podeu consultar algunes mostres d'activitats per a Pissarra Digital Interactiva (PDI) clicant aquí.

Els alumnes disposen de cinc activitats autocorrectives d'exercitació individual per unitat. A més, s'han digitalitzat totes les avaluacions finals de cada unitat. Estan incloses en el llibre digital.

Podeu consultar les mostres d'aquestes activitats clicant aquí.

Es tracta d'un paquet d'activitats digitals autocorrectives per al professorat ordenades per blocs de contingut.

Hi ha disponibles dues tipologies diferents d'activitats:

  • Activitats amb traçabilitat. Aquestes activitats inclouen una pantalla inicial amb un resum del contingut teòric que es treballarà. Poden descarregar-se i ser integrades en un entorn virtual
    d'aprenentatge amb l'objectiu de dur a terme una avaluació individualitzada de l'alumne.

  • Activitat sense traçabilitat. Activitats autocorrectives aleatòries i pensades per fer un treball individualitzat de l'alumne.

Programa executable per a PC (Windows) destinat a l'adquisició i l'ús de normes, hàbits i actituds mitjançant activitats rutinàries. Disponible per a Cicle Inicial.

Dues modalitats diferents:

Els quaderns Món són una eina d'exercitació que permet que l'alumnat, mitjançant la pràctica, assoleixi els coneixements competencials i el maneig dels elements bàsics de les àrees de Llengua catalana, Llengua castellana i Matemàtiques.

En totes aquestes activitats interactives hi ha integrat un sistema d'avaluació automàtica que, una vegada acabat l'exercici, podrà ser imprès en un informe d'avaluació.

Les activitats es troben en obert a l'Espai Barcanova.

Funcionament de les activitats Món

A l'Espai Barcanova hi trobareu disponibles els arxius d'àudio dels llibres d'Educació Primària.
To Top